Upravit stránku

Osvědčený stavební systém VELOX je používán již více než 60 let

Stavební systém VELOX byl vyvinut před více jak 60-ti lety v Rakousku. Po celou dobu až dodnes je zdokonalován, a to především byly zdokonalovány tepelně izolační vlastnosti. Dnešní systém sendvičových stěn VELOX splňuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci, akumulaci tepla, vyrovnávající denní a noční teploty, a má vysokou schopnost akustické neprůzvučnosti.
Námi používaný stavební systém je dokonalý i v nejmenších detailech a splňuje všechny podmínky mezinárodních standardů.

Popis stavebního systému VELOX

Stavební systém VELOX, zvaný také systém ztraceného bednění, představuje technologii monolitických staveb. Při této technologii se stěny a stropy betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek VELOX, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí.

Dřevo je výchozí surovinou pro výrobu desek VELOX (89%). Dřevěná štěpka se smísí s cementem (9%) a vodním sklem (2%). Vodní sklo stabilizuje desky proti vlhkosti a zajišťuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům. Cement zajišťuje pevnost a soudržnost desek. Směs se plní do forem a stlačuje vysokým tlakem. Dřevěná štěpka, cement a vodní sklo spolu vytvářejí velmi pevný konstrukční materiál.

Desky VELOX přebírají vlastnost dřeva, takže jsou velmi dobře opracovatelné. Desky lze je řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek. Poréznost jejich povrchu zajišťuje jednak vynikající spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku.

Desky VELOX jsou hygienicky nezávadné – bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.), s dobrou požární odolností stěny VELOX (třída reakce na oheň – A2-s1, d0).

Desky se vyrábějí v širokém sortimentu vzhledem k individuálním požadavkům na tepelnou a zvukovou izolaci staveb. Tepelně izolační vlastnosti desek se ve spojení s tepelně izolačním materiálem (polystyren s přísadou grafitu) mnohonásobně zvyšují na hodnoty, které vysoce převyšují běžné materiály.

Komplexnost stavebního systému VELOX je zaručena vlastní výrobou štěpkocementových stropních a příčkových prvků, speciálních spojovacích spon pro výstavbu bednění a dodávkou ocelových prostorových nosníků pro vyztužení stropů. Nabídku rozšiřují výrobky se speciálním využitím na protihlukové bariéry a bednění věnců.

V celém výrobním procesu je zabezpečena průběžná kontrola dodržování technologie výroby desek, včetně výstupní kontroly rozměrů, pevností desek a všech normových parametrů. Desky musí být pravoúhlé, s plnými, nevydrolenými hranami, jejich šířka, délka a tloušťka musí ležet v normových tolerancích. Osvědčená technologie výroby spolu s důslednou kontrolou zabezpečuje vysokou kvalitu desek, a tím i výslednou kvalitu stavebního díla.

Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS) PRAHA potvrdil certifikaci desek VELOX a každoročně provádí u výrobce kontrolu předepsaných nároků podle norem, tzv. dozor nad certifikovaným výrobkem.

Podrobnější informace o stavebním systému VELOX, včetně technických údajů najdete na www.velox.cz.

Přehled obvodových, vnitřních nosných stěn a příček VELOX

Celková tloušťka stěn bez omítky (v mm)Skladba obvodových stěn v mmSoučinitel prostupu tepla 
U*
Tepelný odpor R*Index vzduchové neprůzvučnosti Rw
Deska VELOX WS-EPS-plusBetonDeska VELOX
Deska VELOXPěnový polystyren s grafitemW/m²Km²K/WdB
2703550150350,412,2752
3003580150350,303,2151
32035100150350,253,8351
34035120150350,224,4651
37035150150350,185,4049
40035180150350,156,3349
42035200150350,146,9649
Skladba vnitřních nosných stěn v mm
22035 150351,510,6657
Skladba nenosných příček
7575   0,950,7939
1002 x 50   0,860,9039

Poznámka: Tloušťka tepelné izolace (polystyrenu) závisí na požadavku zákazníka. *) Atest CSI Zlín č. HSZ - 07 - 09 / T, hodnoty stanovené výpočtem

Přehled stropních prvků VELOX (standardní půdorysný rozměr 2000 x 500 mm)

Výška prvku + vrstva betonuCelková tloušťka stropuHmotnost stropního prvkuSpotřeba betonu B20Standardní výpočtové zatížení stropuMax. světlé rozpětí při standardním výpočtovém zatížení
mmmmkgl/m²kN/m²m
170 + 5022057856,995,90
220 + 5027062977,366,90
260 + 50310671077,657,70

Poznámka: Na přání zákazníka je možno zhotovit jakýkoliv atypický rozměr stropního prvku.

VELOX znamená rychlé řešení Vaší hrubé stavby

Graficky znázorněný průběh teploty ve vnější stěně VELOX 340 mm

Vlivem tepelné izolace na vnější straně stěny, je teplota vnitřního povrchu stěny tsi=+19,19°C, což je téměř srovnatelné s teplotou v interiéru.

Rosný bod je v oblasti polystyrenu, kde již nezvyšuje vlhkost betonového jádra a s ní spojenou tepelnou vodivost, tzn. že tepelný odpor se nesnižuje.

U klasicky provedeného zdiva je vnitřní teplota stěny (tsi) nízká a tím způsobuje pocit chladu.

Rosný bod u klasických materiálů je uvnitř zdiva, čímž se zvyšuje vlhkost a tím i tepelná vodivost, tzn. že tepelný odpor se snižuje.

Proč je systém VELOX nejvhodnějším materiálem pro Váš dům

Technologie stavebního systému VELOX dovoluje značné prostorové ztvárnění budov, neboť se snadno přizpůsobuje členitým půdorysům (oblouky, zalomené hrany) a tvarům (obloukové překlady otvorů), vytváření balkónů, lodžií, ustupujících pater, apod. Má široké uplatnění pro různé druhy staveb, bez jakéhokoliv omezení architektonického řešení dispozic a tvarů. Nabízí řešení jak pro individuální výstavbu rodinných domů, tak pro půdorysně i výškově náročné stavby občanské, průmyslové i zemědělské.

Kvality stavebního systému VELOX rozšiřují možnosti jeho použití pro nadstavby domů, lehké stavby a vestavby všeho druhu. Lze jimi provádět odhlučněníčástí výrobních hal nebo místností, protihlukové bariéry.

Systém VELOX Vám zajistí komplexní dodávku obvodových a vnitřních nosných stěn, příček a stropů z jednoho systému. Vyhnete se tak nevhodnému kombinování různých materiálů s odlišnými vlastnostmi.

Stavební systém VELOX Vám garantuje vysokou životnost, která je dána 15 cm nosným betonovým jádrem obvodových a vnitřních nosných stěn. Masivní a stabilní monolitická konstrukce rozšiřuje možnosti použití i pro oblast se zakládáním v málo únosných zeminách, se zvýšeným nebezpečím sedání nebo s jinak geologicky náročnými podmínkami (zemětřesení apod.). Originální stavební systém VELOX je ve stavebnictví spolehlivě používaný již od roku 1956, tzn. již více než 50 let.

Stavební systém VELOX se opírá o nejnovější poznatky v tepelné technice a nabízí integrovanou tepelnou ochranu stěn i stropů bez tepelných mostů. Vnější strana stěn (s vysokým tepelným odporem R=5,30-6,82 m²KW-1 resp. se součinitelem prostupu tepla U=0,18-0,14 Wm-2K-1) zabraňuje průchodu chladu do stěny a tím jejímu prochlazování. Na druhé straně betonové jádro s vysokou tepelnou akumulací (zhruba 7x vyšší než u klasických materiálů a asi 22x vyšší než u plynosilikátů) vrací teplo, které se v něm nashromáždilo přes den, v noci zpět do místnosti.

Firma HOFFMANN nabízí v základní nabídce tloušťku obvodové stěny pouhých 34 cm, která při zachování statických a stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí přispívá k získání větší obytné či užitné plochy domu.
Díky hodnotám tepelného odporu (resp. součinitele prostupu tepla) vysoko nad požadovanou hodnotu dle normy není třeba uvažovat o drahých tepelně izolačních omítkách, ani dodatečném zateplování vnějších stěn.

Montáž systému VELOX  je vysoce hospodárná a rychlá, s minimálním použitím mechanizmů a zařízení staveniště (stačí el. energie 220 V), prověřená a osvědčená na mnoha stavbách. 20% hmotnosti stavebního materiálu je manipulováno ručně (desky VELOX) a 80% tvoří beton, který se do stavby uloží čerpadlem na beton, mokrý technologický proces systému zabere pouze 15% z doby výstavby. Montáž systému VELOX, na rozdíl od některých klasických materiálů, je možné provádět i při teplotách do -8°C, kdy desky VELOX tvoří ochrannou izolaci betonu proti mrazu.

Dodatečné úpravy lze realizovat i v průběhu stavby (například zvětšení oken, dveří, realizace kleneb). Snadná realizace instalací (elektrika, voda, centrální vysavač) drážkováním do vnitřní desky VELOX o síle 35 mm.

Poréznost zajišťuje vynikající spojení s betonovým jádrem, maltou a lepícími tmely na bázi cementu, běžně používanými ve stavebnictví při dokončovacích povrchových úpravách konstrukcí stěn a stropů.

Přesné rozměry desek zajišťují při výstavbě velkou rovinatost a kolmost staveb, čímž dochází k výrazné úspoře omítkových hmot.

Zvukově izolační parametry stěn zajišťují dokonalé pohlcování zvukové a hlukové energie. Těchto vlastností se využívá při výstavbě protihlukových stěn na dálnicích i železnicích.

Veškeré konstrukce stavebního systému VELOX vykazují vysokou protipožární odolnost a zdravotní a hygienickou nezávadnost.

Kvalitní zvuková a tepelná izolace stěn (která má téměř stejnou teplotu jako dřevěný trám u roubené stavby) vytváří uvnitř domu dokonalou pohodu obývání. V parném létě oceníte příjemný chládek uvnitř domu bez nákladné klimatizace. Použití stavebního systému VELOX je zárukou zdravého a ekonomického bydlení.

Úsporná doprava. U domu střední velikosti (160 m² zastavěné plochy) zajistí dopravu kompletního stavebního systému VELOX na stavbu 2 kamiony.

Při požadavcích zákazníka na kvalitní tepelně izolační konstrukci s parametry obvodové stěny, která bude vyhovovat bez dalších opatření i v budoucnu, je cena systému VELOX velmi příznivá.

stavebním systému Velox publikovala firma Hoffmann také článek a to na portálu brana-bydleni.cz.