Upravit stránku

Vaše nabídka typových projektů mne zaujala jen nevím jestli je možná jejich úprava, vzhledem k našemu koupenému pozemku a příjezdu na něj a jak velká úprava může být?

Jsme rádi, že Vás naše domy zaujaly. U všech našich typových projektů jsou možné úpravy, proto je i v ceníku uvedena vždy cena typového projektu (bez úprav) a s úpravami. Většina našich zákazníků volí možnost projekt uzpůsobit svému konkrétnímu pozemku (s ohledem na příjezd, jeho orientaci vůči světovým stranám i podle svých požadavků na vnitřní dispozici). Někdo volí úpravy malé (pouze změna oken, zrcadlové otočení stavby, změnu vnitřních příček), ale jsou zákazníci, kteří upravují i nosné konstrukce stěn i stropů, což je ale vždy po osobní konzultaci s našimi projektanty a statiky.

Pokud máte zájem o náš tištěný katalog rodinných domů, na našich stránkách si můžete jeho zaslání objednat. Zaslání je zdarma.

Máme již vypracovaný projekt svého budoucího domu. Je to ale individuální projekt a jako nosná konstrukce obvodových stěn byl v projektu navržen klasický materiál (porotherm 44cm). U známých, kde jsme byli na návštěvě jsme se dozvěděli, že mají dům postavený ze systému VELOX a zaujalo nás to. Můžete nám vypracovat nabídku na náš projekt?

Ano můžeme. Pokud nám projekt zašlete poštou popřípadě ve formátu PDF elektronickou poštou, rádi Vám nabídku připravíme. Důležité výkresy jsou – půdorysy (přízemí, podkroví pokud je to vícepodlažní dům), řez(y), pohledy, popřípadě technická zpráva. Cenovou nabídku Vám vypracujeme obratem v rozsahu : dodávka stavebního systému VELOX (dle Vámi požadované tloušťky tepelné izolace, náš standard je 15 cm šedého polystyrenu) a cena za montáž systému VELOX včetně množství betonu potřebného pro zabetonování stavby (beton se obvykle zajišťuje co nejblíže místu stavby). V některých případech je možné rozšířit nabídku i o základovou konstrukci případně o nabídku kompletní střechy.

Máte postavený vzorový dům, který je možné navštívit?

Naše firma HOFFMANN nemá klasický vzorový dům. Vzhledem k velkému počtu našich typových domů by byl výběr vzorového domu těžký. Nabízíme možnost návštěv na staveništi, během výstavby systému VELOX, a to na aktuálně rozestavěné stavbě co nejblíže místu odkud zájemce je, pokud se zájem týká především technologie výstavby. Také je možné po osobní schůzce v naší firmě navštívit již hotový, obydlený VELOXový dům v Chrudimi.

Může zůstat dům z VELOXu přes zimu bez omítek?

Základním materiálem pro výrobu desek VELOX je dřevěná štěpka (89%), která je smíchána s cementem (9%) a vodním sklem (2%). Právě přídavek vodního skla zajišťuje odolnost desek VELOX zejména na obvodovém plášti vůči povětrnostním vlivům a případně škůdcům, hlodavcům. Proto je možné obecně říci, že bez omítky může dům stát, bez degradace, i více zim. Z praxe známe případy, kdy byly dokončeny kompletní vnitřní práce, dům byl podmínečně zkolaudován a venkovní omítky byly provedeny až po několika letech a to bez újmy na vlastnostech domu.

Také je časté, že se na obvodových stěnách provede cementový prostřik, po vyschnutí nahodí jádrová omítka na kterou se po vyzrání dle technologických pokynů provede natáhnutí sklolaminátové textilie do flexibilního lepidla a takto je už venkovní stěna chráněna proti nepřízni počasí a konečnou úpravu (penetrace a následně natažení probarvené omítky) lze bez jakýchkoliv problémů realizovat i s odstupem několika let například po dokončení zahrady a okapových chodníků kolem domu.

Jak se provádějí vnitřní rozvody (elektřina, voda, topení), je nutné je připravovat během výstavby systému VELOX?

Rozvody menších průměrů (elektřina, voda, krabičky zásuvek a vypínačů) se realizují až po dokončení a zabetonování hrubé stavby a to vydrážkováním (ruční okružní pilou a následným vysekáním, drážkovačkou) do vnitřní 35 mm silné VELOXové desky. Větší průměry jako je například rozvod stoupacího potrubí kanalizace do horního patra, příprava na digestoř, stoupací potrubí centrálního vysavače do horního podlaží se většinou po dohodě s investorem a dle projektové dokumentace osadí při zahájení montáže a v jejím průběhu do stěn, popřípadě se v rámci montáže připraví šachta (vložením polystyrenu, odřezku veloxové desky), a to před betonáží stěn.

Musí se stavby z VELOXu nechat vymrznout?

Vymrznutí VELOXové stavby ze statických důvodů (sedání základů, dotvarování nosných stěn) není nutné. Právě proto, že nosnou konstrukci tvoří „monolitická konstrukce“ jsou z hledisky statiky VELOXové domy používány, na rozdíl od jednovrstvých materiálů, i pro seizmicky aktivní oblasti (například oblast Rakouska nedaleko výrobny v Maria Rojach, v okolí Klagenfurtu nebo realizované stavby naším obchodním partnerem v severním Řecku v okolí Thesalloniky).

Jsou stavby, které byly zahájeny na jaře a do konce roku bylo možné se nastěhovat a dům užívat. Jde především o menší domy a domy typu bungalow.

Další skupina našich zákazníků, i s ohledem na financování stavby, volí variantu dokončení hrubé stavby do konce roku a buď přes zimu pokračují na vnitřních pracech, s dodržením technologických doporučení, nebo práce přeruší a dům dokončí v průběhu následného roku.

Není ve stavbě z VELOXu vlhko?

S ohledem na průběh teploty ve vnější stěně VELOX, kdy je vlivem tepelné izolace na vnější stěně teplota vnitřního povrchu stěny téměř srovnatelná s teplotou v interiéru ( standardní obvodová stěna 370 mm silná s izolací ze šedého polystyrenu s přídavkem grafitu) a rosný bod je v oblasti polystyrenu, kde již nezvyšuje vlhkost nosného betonového jádra, není u systému VELOX vnitřní vlhkost problémem, který by se na stavbách vyskytoval.

Jiným případem je situace, kdy jsou prováděny „mokré procesy“ (betonové podlady, vnitřní omítky) ve chvíli, kdy je stavba již uzavřena okny a kdy může být vnitřní vlhkost vyšší vzhledem k odpařování vody z betonových podlah a omítek. V těchto fázích stavby je třeba zajistit pravidelné odvětrávání této vlhkosti ze stavby okny.

Proto někteří zákazníci, kteří chtějí co nejrychleji bydlet, nahrazují klasické vápenocementové omítky obklady stěn sádrokartonovými deskami přímo na systém VELOX (bez drahých hliníkových profilů), tím sníží podíl dodatečně vnášené vlhosti do stavby a urychlí například pokládku plovoucích podlah, osazení vnitřních dveří (je možné provádět při dané vnitřní vlhkosti interiéru) a zkrátí si tak čas do nastěhování.

Jaká je tepelná izolace u VELOXu a jak vysoké jsou náklady na vytápění?

Naším standardem pro všechny typové domy z nabídky (s výjimkou pasivních) je obvodová stěna tloušťky 37 cm s tepelným odporem R=5,30 m²K/W a součinitelem prostupu tepla U=0,18 W/m²K. Vynikající tepelně izolační vlastnosti této stěny se ještě umocňují obrovskou tepelnou akumulací nosného betonového jádra veloxové stěny a umožňují minimalizaci nákladů na vytápění.

Na doložení nákladů na vytápění u domů postavených systémem VELOX již řadu let uveřejňujeme fotografie skutečných domů s ofocenou fakturou za vytápění za dané roční topné období. Náklady na provoz jsou díky konstrukci stavebního systému VELOX i ve standardním provedení velmi nízké. Např. u rodinného domu Charis (135 m² zastavěné plochy, cca 206 m² vytápěné podlahové plochy) činí náklady na vytápění včetně ohřevu TUV 16 – 20 tis. Kč za rok.

U pasivních domů z nabídky je standardní tepelná izolace obvodové stěny tloušťky 42 cm s tepelným odporem R=6,80 m²K/W a součinitelem prostupu tepla U=0,14 W/m²K. Tepelné parametry stavby, tak aby ji bylo možné realizovat jako pasivní, se dále ještě zlepší dodatečným zateplením obvodových stěn polystyrenem o tloušťce 80 až 100mm.

Jak se dům z VELOXu chová v létě, nepřehřívá se?

Velmi příjemné, komfortní bydlení i během teplých jarních a letních měsíců je jednou z velkých předností domů realizovaných systémem VELOX. V našich domech je i v parných dnech velmi příjemné klima, a to díky konstrukčnímu provedení (tepelná izolace ve spojení s nosným betonovým jádrem stěny, které se „neohřeje“). Toto tvrzení podtrhuje i fakt, že při nepodcenění izolace dalších důležitých částí domu (izolace střechy a výběr vhodných oken), není nutné v našich domech používat další zdroj spotřeby elektrické energie, klimatizační jednotku. A to ani v domech realizovaných naším obchodním partnerem v Řecku.

Stavíte i pasivní domy?

Na výstavě FOR ARCH 2009 naše firma HOFFMANN, která je již řadu let vizionářem a propagátorem energeticky úsporných a nízkoenergetických staveb ze stavebního systému VELOX, představila výsledek spolupráce s mladým a v problematice energeticky úsporných staveb fundovaným týmem architektů z bratislavského projekčního atelieru mfm architects a dlouholetým firemním spolupracovníkem Ing. arch. Ivanem Köhlerem, kterým jsou projekty čtyř nových pasivních domů s názvy SPRUCE 20 passiveMAPLE 20 passiveMINERVA passive a PRIMA passive.

Tyto, na našich www stránkách prezentované domy, snad také přispějí k tomu, aby se v následujících letech otázka výstavby pasivních domů stala běžnou praxí i s ohledem na vyčerpatelnost našich zdrojů energií a stále sílící vliv energetických společností vyúsťující v diktát cen pro spotřebitele.

Zadání projektu nových pasivních domů korespondovalo se záměrem Státního fondu životního prostředí v rámci připravovaného programu Zelená úsporám, kdy bylo rozhodnuto o podpoře opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Konkrétně v oblasti B to je podpora výstavby nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, přičemž podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m² u rodinných domů (bližší informace na www.zelenausporam.cz).

A právě tato hodnota maximální měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m² a celková potřeba primární energie nejvýše 60 kWh/m².a byly limitními hodnotami pro čtveřici novinek v nabídce firmy Hoffmann s dodržením základní myšlenky pasivních domů a to, že pasivní domy jsou budovy zajišťující příjemné vnitřní prostředí v létě i zimě bez použití klasického otopného systému.

  • MAPLE 20 passive - měrná potřeba tepla 17 kWh/m².a
  • SPRUCE 20 passive - měrná potřeba tepla 14 kWh/m².a
  • PRIMA passive - měrná potřeba tepla 14,3 kWh/m².a
  • MINERVA passive - měrná potřeba tepla 17,6 kWh/m².a

Pasivní rodinné domy jsou navrženy se zřetelem na jejich tepelné ztráty a s ambicí zařadit se do kategorie pasivních rodinných domů s celkovou roční spotřebou tepla do 20 kWh/m² s úplnou nezávislostí na potřebě zdroje plynu a minimalizaci spotřeby elektrické energie. Obvodové stěny rodinného domu jsou ve skladbě (z vnitřního pohledu) : vnitřní deska VELOX tloušťky 35 mm + 150mm nosné betonové jádro + 200mm stabilizovaného šedého polystyrenu s přídavkem grafitu nalepeného cementovým mlékem na desce VELOX tloušťky 35 mm (deska VELOX WS EPS plus) a přídavné tepelné izolace tloušťky 80 mm-100 mm. Také, s důrazem na možné ztráty se navrhovaly i tloušťky vodorovných izolacií - podlahy ve styku s terénem jsou izolované pěnovým polystyrénem NeoFloor 031 v tloušťce až 150mm a střecha v tloušťce 350 mm až 550 mm. Všechny konstrukce “vyčnívající” ze základní kompaktní stavební hmoty jsou projekčně do detailů dořešené, aby bylo zabráněno případným nadměrným tepelným únikům. I volba okenních a dveřních výplní na fasádě drží krok s náročnými tepelně-technickými vlastnostmi systému VELOX. Výplň z izolačního trojskla se součinitelem prostupu tepla jen Ug= 0,7 W/(m²K) hovoří za vše.

V kombinaci s vhodnou technologií vytápění a chlazení představuje systém VELOX jeden z nejlepších souborů řešení vašeho plánovaného bydlení. Standardem takového řešení se potom neoddělitelně stává technologie rekuperace vzduchu v kombinaci s  akumulací tepla v integrovaném zásobníku a zemní výměník.Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací spočívá v dvojzónovém (mimo domu MINERVA passive, kde je jednozónové) uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:

  • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění s přívodem vzduchu podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti, případně chlazení přes zemní výměník tepla nebo strojní chlazení
  • sekundární okruh zajišťuje úplně oddělené odvětrávání sociálních zařízení, kuchyně, případně šatny s rekuperací tepla.
  • při větrání je do cirkulačního vzduchu přimícháván čerstvý vzduch po rekuperaci tepla. Tím je zajištěn přívod větracího vzduchu do obytných místností. Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů vyúsťují do společné vzduchotechnické jednotky DUPLEX RB, RC, vyvinuté a patentované firmou ATREA s.r.o.

Stejně tak i integrovaný zásobník tepla (IZT) pro solární ohřev teplé užitkové vody a solární podporu vytápění, s horní vložkou pro ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro připojení solárních kolektorů je neoddělitelnou součástí řešení. IZT je potom možné připojit i na kotle i na tepelná čerpadla.

Neposlední z řady technologických možností využívání “přirozené energie země” je zemní výměník tepla (ZVT) sloužící k přirozenému klimatizování (chlazení) objektů v letním období a pro předehřívání větracího vzduchu v topném období. Zároveň chrání rekuperační výměník před zamrzáváním. Tato varianta využívá jednoduché uložení potrubí délky 20-25m v minimální hĺoubce 1,8 m pod úrovní terénu. Druhou variantou je “Solankový” výměník fungující na principu zemního plošného kolektoru s nemrznoucí kapalinou v uzavřeném potrubním okruhu v délce cca 130-170 m. Uvnitř objektu je potom umístěný výměník kapalina/vzduch (platí pro domy MAPLE 20 passive a SPRUCE 20 passive).