Montáž stavebního systému VELOX začíná na připravené základové konstrukci, kde je provedena vodorovná hydroizolace dle specifikace v projektové dokumentaci (Foalbit, Bitagit,…). Izolace se natavuje v pásech na penetrační podkladní nátěr pouze pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami VELOX. Variantně je možno provést vodorovnou hydroizolaci celoplošně s krycí ochrannou vrstvou betonové mazaniny.

Požadavky pro montáž systému Velox

 • zdroj elektřiny 220V
 • zpevněný příjezd na staveniště (doprava systému VELOX je realizována v průměru 1-2 nákladními soupravami)
 • zdroj vody

Na připravenou základovou konstrukci s provedenou vodorovnou izolací a s připravenými prostupy kanalizace a chrániček pro elektřinu, vodu se přenese skutečný půdorys stavby.

Montáže systému Velox

Montáž stavebního systému VELOX se vždy začíná od rohu objektu. Desky VELOX se sestavují vždy dvě proti sobě (deska s tepelnou izolací se ukládá na vnější stranu stěny) pomocí ocelových distančních spon. Tyto spony spojují jednotlivé řady desek a zároveň slouží jako rozpěrka pro vymezení tloušťky nosného betonového jádra. Po založení všech rohů se provede kontrola základních rozměrů (délek, šířek a úhlopříček). Poté se pokračuje se sestavováním obvodových a vnitřních nosných stěn objektu do výšky jedné desky (tj. 50cm) s vynecháním otvorů pro dveře. Ostění dveří i oken je tvořeno špaletovými pásy o tloušťce betonového jádra (u vnitřních nosných stěn) a tloušťce betonového jádra+tloušťce tepelné izolace (u obvodových stěn), které se do desek přibijí hřebíky. Během sestavování první řady je možné do stěny vkládat instalace (kanalizační stoupačky, stoupačky centrálního vysavače).

Jiný způsob při montáži systému VELOX je, vložit do stěn pás polystyrenu potřebné tloušťky, který se po betonáži odstraní. Vznikne instalační šachta. Po kompletním sestavení první řady desek VELOX do výšky 50cm následuje zabetonování této první řady do cca 20-40 cm. Po uložení betonu (čerpadlem nebo častěji ručně) musí být bednění první řady zkontrolováno z hlediska rovinatosti a svislosti ostění oken, dveří a stěnových žebříčků.
 • Vše začíná výběrem vhodného pozemku
 • Připravenost pro montáž (izolace v pasech)
 • Připravenost pro montáž (celoplošná izolace)
 • 1. až 2. den montáže
Další den je možné pokračovat v montáži. Druhá řada desek VELOX se osazuje do ocelových distančních spon a průběžně se zajišťuje hřebíky (stejně jako již u první řady se rohy sousedících desek probíjejí šikmo hřebíky).
 • 9. den montáže - 8.00
 • 4. den montáže - 8.00
 • 9. den montáže - 9.00
 • 5. den montáže
 • 8. den montáže
 • Možné umístění kanalizačního potrubí
 • 7. den montáže
 • 6. den montáže

Rohy se zhotovují střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek, v místě styku se musí přibít. Ostění oken se provádí pomocí okrajových pruhů. V místě styku stěny a stropu je třeba vnější bednící desku vytáhnout až po horní úroveň navrhovaného stropu bez horizontální spáry a zajistit ji stropními sponami v počtu 4Ks/b.m. Stropní spony se osazují v úrovni spodního okraje stropu jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým koncem do předvrtávaných otvorů (průměru 12 mm) vnější desky s izolací.

Z vnější strany se spona zajistí hřebíkem zaraženým do oka spony. Před ukládáním stropů je třeba opět překontrolovat vyosení stěn a popřípadě provést vyrovnání. Podle výkresu skladby stropu (kladečského výkresu) se rozmístí jednoduché podpěry (dřevěné nebo univerzální kovové) s roznášecími fošnami, které je třeba upevnit (přibít) k vnitřní desce VELOX bednění stěny. Vzdálenost svislých podpěr, při použití roznášecí fošny o tloušťce 50 mm, je cca 800 až 1000 mm.

Stropní tvarovky se uloží na roznášecí fošny a po obvodu stěn přibijí k vnitřním deskám bednění a do mezer mezi stropními tvarovkami se položí, s přesahem do nosných stěn, průběžné stropní nosníky. Do obvodových a nosných stěn se vkládá věncová výztuž a na stropní nosníky v celé ploše stropu kari síť. Vystavěné bednění stěn i stropů se postupně zalévá betonovou směsí, včetně konečného vybetonování 50 mm betonové desky nad stropními tvarovkami.  Nechcete přízemní rodinný důmale raději zvolíte patrový rodinný dům. Stačí na hotové podlaží pokračovat po vytvrdnutí betonu (druhý, třetí den po betonáži) sestavováním bednění stěn následujícího patra.

 • 10. den montáže
 • 11. den montáže
 • 16. den montáže
 • ...a už se bydlí
 • 15. den montáže
 • 12. den montáže
 • 12. den montáže
 • 13. den montáže
 • 14. den montáže
 • 9. den montáže - 10.00
 • 9. den montáže - 11.12
 • hrubá stavba VELOX hotova
 • ...a s okny
 • 9. den montáže - podepření stropů
 • hrubá stavba se střechou
 • 17. den - konec montáže VELOX

Náš web staví na cookies

Abychom věděli, jak to na našem webu žije a co přesně vás zajímá, používáme soubory cookies. Jejich odsouhlasením nám pomůžete postavit web s pevnými základy. Zároveň nám cookies umožní neobtěžovat vás reklamou, o kterou nestojíte. Více o cookies

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více o cookies