AKTUÁLNÍ NABÍDKA - TYPOVÝ PROJEKT S ÚPRAVAMI ZA 29.000,- Kč

Prohlédněte si přehledný ceník rodinných domů, které jsou nabízeny výhradně v technologii VELOX. Ceník rodinných domů by měl zastat úlohu pomocníka při zjišťování nákladů vaší stavby.

Naleznete zde částky za přípravu projektové dokumentace na vybraný typ domu (dokumentace typová nebo s úpravami) a cenu za dodávku stavebnice systému VELOX včetně specifikovaného rozsahu. Dále je zde uvedeno množství betonu potřebné k zabetonování systému VELOX.

Beton se vždy zajišťuje v místě stavby, proto není možné uvést jednotnou cenu, jež se liší podle místa odběru i období odběru. Protože nejsme firmou realizující stavbu, nelze také uvádět částky za jednotlivou stavbu.

Typ domu Typový projekt * Typový projekt s úpravami** Beton v m3 Cena stavebnice
ABELE 21.900,- 69.900,- 66 1 229 900 Kč
AFRODITE 1 21.900,- 69.900,- 63 999 800 Kč
AFRODITE 2 21.900,- 69.900,- 69 1 118 600 Kč
ALDER 21.900,- 69.900,- 64 1 255 600 Kč
ANDROMEDA 19.900,- 56.900,- 48 859 400 Kč
APOLLON 19.900,- 56.900,- 54 899 700 Kč
ARGUS 19.900,- 60.900,- 55 929 000 Kč
ARIS 19.900,- 47.900,- 29 537 600 Kč
ATHENA 19.900,- 66.900,- 55 969 400 Kč
ATLAS 19.900,- 56.900,- 50 859 400 Kč
BLUES 21.900,- 67.900,- 65 1 099 700 Kč
DIANA 19.900,- 56.900,- 46 839 600 Kč
ESET 19.900,- 56.900,- 46 824 300 Kč
FORTUNA 1 21.900,- 67.900,- 62 1 039 500 Kč
FORTUNA 2 21.900,- 69.900,- 75 1 179 600 Kč
GAIA 19.900,- 56.900,- 49 884 200 Kč
HEBE 19.900,- 60.900,- 55 929 200 Kč
HELIOS 21.900,- 69.900,- 74 1 299 500 Kč
HERA 19.900,- 60.900,- 55 929 600 Kč
HESTIA 19.900,- 56.900,- 48 857 700 Kč
CHARIS 19.900,- 56.900,- 46 856 000 Kč
IRIDA 19.900,- 51.900,- 36 624 300 Kč 
IRIS 1 BEZ STROPU 19.900,- 51.900,- 35 624 300 Kč
IRIS 1 SE STROPEM 19.900,- 56.900,- 43 816 300 Kč
IRIS 2 19.900,- 51.900,- 40 655 800 Kč
JUPITER 21.900,- 67.900,- 57 985 300 Kč
KIRKE 21.900,- 69.900,- 63 1 155 800 Kč
LIME 21.900,- 67.900,- 58 1 025 000 Kč
MINERVA 1 19.900,- 56.900,- 41 779 600 Kč
MINERVA 2 19.900,- 47.900,- 30 558 000 Kč
MINI 19.900,- 52.900,- 37 699 100 Kč
MONO BEZ STROPU 19.900,- 48.900,- 42 669 000 Kč
MONO SE STROPEM 19.900,- 56.900,- 49 768 300 Kč
NIKE 21.900,- 69.900,- 63 1 036 600 Kč
OSIRIS 21.900,- 67.900,- 61 1 127 700 Kč
PINE 19.900,- 56.900,- 48 867 700 Kč
POSEIDON 19.900,- 52.900,- 39 684 000 Kč
PRIMA 21.900,- 67.900,- 58 1 029 000 Kč
REA 21.900,- 67.900,- 61 999 800 Kč
SHERRY 21.900,- 69.900,- 63 1 145 800 Kč
SOLAR 21.900,- 69.900,- 71 1 155 700 Kč
SONATA 21.900,- 67.900,- 56 985 300 Kč
TRITON 19.900,- 56.900,- 46 844 500 Kč
URAN 19.900,- 49.900,- 39 758 400 Kč
VENUS 19.900,- 52.900,- 35 682 300 Kč
VERONIKA 19.900,- 56.900,- 45 799 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné od 1. 1. 2023

Firma Hoffmann realizuje dodávky stavebního systému po celém území České republiky a Slovenska včetně možnosti montáže stavebního systému VELOX vyškolenými pracovníky firmy. Cena stavebnice neobsahuje cenu betonu. Neobsahuje také cenu montáže, která se liší v závislosti na typu zvoleného domu v rozmezí od 161.000,-- Kč (ARIS) do 282.000,-- Kč (HELIOS) bez DPH.

Dodávka stavebnice systému VELOX obsahuje:

  • obvodové zdi tloušťky 37 cm s mimořádnými tepelně izolačními vlastnostmi, kde součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m²K (R = 5,33 m²K/W) značně překračuje nejen požadované, ale i doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (listopad 2002)
  • vnitřní nosné zdi tloušťky 22 cm
  • stropní konstrukci zhotovenou na míru (u domů s obytným podkrovím)
  • ocelové distanční spony
  • stěnové nosníky
  • kompletní výztuž do stropů, překladů, průvlaků a věnců včetně dopravy na stavbu
  • dopravu stavebního systému VELOX na stavbu
  • u dodávky kompletní stavebnice VELOX bez montáže také stavební dohled techniky firmy Hoffmann po dobu montáže stavebního systému VELOX

Na vyžádání je možné zajistit dodávku obvodových stěn VELOX s tepelně izolačními vlastnostmi U = 0,14 W/m²K (R = 6,90 m²K/W) i lepšími, vhodnými pro PASIVNÍ DOMY.

Typový projekt*

Tento cenově zvýhodněný projekt je určen zákazníkům, kteří nepožadují žádné stavební úpravy v projektu, dům bude stavěn na vhodném pozemku a uvažují vytápění na plyn. Součástí projektu jsou stavební výkresy včetně statické části a technická zpráva. Dále projekt obsahuje výkresy instalací vody, kanalizace, elektra a topení na plyn včetně technických zpráv a specifikace materiálu s vyvedením přípojek inženýrských sítí 1 m před dům. Typový projekt slouží pro vydání stavebního povolení i pro vlastní realizaci stavby.

Situace stavby se zakreslením napojení na inženýrské sítě v místě stavby, průvodní zprávu a požární zprávu upravené pro daného stavebníka a daný pozemek jsou součástí projektu pro všechny typové domy z nabídky.

Typový projekt neobsahuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který lze na vyžádání objednat.

Typový projekt s úpravami**

Tento projekt je určen zákazníkům, kteří si zvolí typový rodinný dům z nabídky firmy Hoffmann, ale požadují individuální úpravy typového projektu – zrcadlové otočení domu, zvětšení půdorysu nebo naopak zmenšení, vynechání nebo posunutí zdí, změny v rozměrech a tvarech oken, jiný způsob vytápění nebo změnu ostatních instalací. Projekt dále obsahuje osazení do terénu i s přepracováním základů podle místních podmínek, dokumentaci všech upravených instalací včetně jejich napojení na stávající sítě na pozemku i zprávu protipožárního zabezpečení. Projekt s úpravami slouží pro vydání stavebního povolení i pro vlastní realizaci stavby.

Typový projekt s úpravami neobsahuje průkaz energetické náročnosti budovy, který lze na vyžádání objednat.

* V rámci aktuální nabídky Typový projekt s úpravami za 29.000,--Kč je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) součástí tohoto projektu bez navýšení ceny.

Firma Hoffmann si dovoluje upozornit, že projektová dokumentace není samostatně, bez dodávky stavebnice systému VELOX, prodejná.

Aktuální nabídka Typový projekt s úpravami za 29.000,-- Kč platí při podpisu Smlouvy o dílo na dodávku a montáž systému VELOX.

Jak vypočítat celkovou cenu stavby?

Protože celková cena stavby je pro mnohé z vás velmi důležitá, nabízíme vám pár tipů, jak si ji můžete spočítat. 

Prvním pomocníkem ke stanovení výsledné ceny domu ve standardním vybavení je údaj o obestavěném prostoru. Pro stanovení odhadu ceny kompletní stavby Vašeho domu, na základě našich zkušeností a na základě velikosti obestavěného prostoru, který u typových domů je v našem katalogu uveden, můžeme říci, že orientační cena hotového domu se pohybuje od 5 – 6 tis. Kč za 1 m3 Vaší stavby. Tento výpočet je třeba považovat za orientační, neboť ceny za obestavěný prostor jsou v různých lokalitách rozdílné. Také platí, že pokud je stavba realizována s převažujícím podílem svépomocných prací, je možné se pohybovat i v nižších relacích.

Pro výslednou cenu stavby je stejně tak důležitá i vaše představa o použitých materiálech pro výstavbu domu, kdy jsou mezi některými stavebními materiály velké cenové rozdíly, které mohou stavbu zlevnit ale i zdražit. Proto už ve fázi výběru domu je vhodné sbírat informace o materiálech, které budete chtít použít na stavbu Vašeho domu od typu oken, druhu střešní krytiny, obkladů, druhu a jakosti podlahových krytin, vybavení koupelen až po zámkovou dlažbu a oplocení.

Ve spolupráci s našimi partnerskými stavebními firmami je možné realizovat stavbu domu z našeho katalogu i na klíč, nebo Vám naše firma může realizovat kompletní hrubou stavbu od základů, přes dodávku a montáž stavebního systému VELOX až po střechu.

Můžete zvolit klasický typový projekt, nebo typový projekt s úpravami, pakliže vám něco nebude vyhovovat.

Náš web staví na cookies

Abychom věděli, jak to na našem webu žije a co přesně vás zajímá, používáme soubory cookies. Jejich odsouhlasením nám pomůžete postavit web s pevnými základy. Zároveň nám cookies umožní neobtěžovat vás reklamou, o kterou nestojíte. Více o cookies

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více o cookies