Upravit stránku

AKTUÁLNÍ NABÍDKA - TYPOVÝ PROJEKT S ÚPRAVAMI ZA 29.000,- Kč

Prohlédněte si přehledný ceník rodinných domů, které jsou nabízeny výhradně v technologii VELOX. Ceník rodinných domů by měl zastat úlohu pomocníka při zjišťování nákladů vaší stavby.

Naleznete zde částky za přípravu projektové dokumentace na vybraný typ domu (dokumentace typová nebo s úpravami) a cenu za dodávku stavebnice systému VELOX včetně specifikovaného rozsahu. Dále je zde uvedeno množství betonu potřebné k zabetonování systému VELOX.

Beton se vždy zajišťuje v místě stavby, proto není možné uvést jednotnou cenu, jež se liší podle místa odběru i období odběru. Protože nejsme firmou realizující stavbu, nelze také uvádět částky za jednotlivou stavbu.

Typ domuTypový projekt *Typový projekt s úpravami**Beton v m3Cena stavebnice  
ABELE21.900,-69.900,-66

896 400 Kč

 
AFRODITE 121.900,-69.900,-63

741 600 Kč 

 
AFRODITE 221.900,-69.900,-69

817 200 Kč 

 
ALDER21.900,-69.900,-64

915 600 Kč 

 
ANDROMEDA19.900,-56.900,-48

622 800 Kč 

 
APOLLON19.900,-56.900,-54

655 200 Kč 

 
ARGUS19.900,-60.900,-55

673 200 Kč 

 
ARIS19.900,-47.900,-29

390 000 Kč 

 
ATHENA19.900,-66.900,-55

705 600 Kč 

 
ATLAS19.900,-56.900,-50

622 800 Kč 

 
BLUES21.900,-67.900,-65

799 200 Kč 

 
DIANA19.900,-56.900,-46

612 000 Kč 

 
ESET19.900,-56.900,-46

598 800 Kč 

 
FORTUNA 121.900,-67.900,-62

754 800 Kč 

 
FORTUNA 221.900,-69.900,-75

855 600 Kč 

 
GAIA19.900,-56.900,-49

640 800 Kč 

 
HEBE19.900,-60.900,-55

675 600 Kč 

 
HELIOS21.900,-69.900,-74

946 800 Kč 

 
HERA19.900,-60.900,-55

674 400 Kč 

 
HESTIA19.900,-56.900,-48

621 600 Kč 

 
CHARIS19.900,-56.900,-46

620 400 Kč 

 
IRIDA19.900,-51.900,-36452 400 Kč  
IRIS 1 BEZ STROPU19.900,-51.900,-35452 400 Kč  
IRIS 1 SE STROPEM19.900,-56.900,-43

591 600 Kč

 
IRIS 219.900,-51.900,-40

475 200 Kč

 
JUPITER21.900,-67.900,-57

714 000 Kč

 
KIRKE21.900,-69.900,-63

837 600 Kč

 
LIME21.900,-67.900,-58

742 800 Kč

 
MINERVA 119.900,-56.900,-41

566 400 Kč

 
MINERVA 219.900,-47.900,-30

404 400 Kč

 
MINI19.900,-52.900,-37

508 800 Kč

 
MONO BEZ STROPU19.900,-48.900,-42

484 800 Kč

 
MONO SE STROPEM19.900,-56.900,-49

556 800 Kč

 
NIKE21.900,-69.900,-63

751 200 Kč

 
OSIRIS21.900,-67.900,-61

817 200 Kč

 
PINE19.900,-56.900,-48

628 800 Kč

 
POSEIDON19.900,-52.900,-39

495 600 Kč

 
PRIMA21.900,-67.900,-58

746 400 Kč

 
REA21.900,-67.900,-61

726 000 Kč

 
SHERRY21.900,-69.900,-63

830 400 Kč

 
SOLAR21.900,-69.900,-71

837 600 Kč

 
SONATA21.900,-67.900,-56

714 000 Kč

 
TRITON19.900,-56.900,-46

612 000 Kč

 
URAN19.900,-49.900,-39

549 600 Kč

 
VENUS19.900,-52.900,-35

494 400 Kč

 
VERONIKA19.900,-56.900,-45

585 600 Kč

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné od 1.5.2021

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA - TYPOVÝ PROJEKT S ÚPRAVAMI ZA 29.000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné od 1.5.2021.

Dodávky stavebního systému realizujeme po celém území České republiky a Slovenska, včetně možnosti montáže stavebního systému VELOX vyškolenými pracovníky firmy. Cena stavebnice neobsahuje cenu betonu. Neobsahuje také cenu montáže, která se liší v závislosti na typu zvoleného domu v rozmezí od 131.000,-- Kč (ARIS) do 252.000,-- Kč (HELIOS) bez DPH.

Dodávka stavebnice systému VELOX obsahuje:

  • obvodové zdi tloušťky 37 cm s mimořádnými tepelně izolačními vlastnostmi, kde součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m²K (R = 5,33 m²K/W) značně překračuje nejen požadované, ale i doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (listopad 2002)
  • vnitřní nosné zdi tloušťky 22 cm
  • stropní konstrukci zhotovenou na míru (u domů s obytným podkrovím)
  • ocelové distanční spony
  • stěnové nosníky
  • kompletní výztuž do stropů, překladů, průvlaků a věnců včetně dopravy na stavbu
  • dopravu stavebního systému VELOX na stavbu
  • u dodávky kompletní stavebnice VELOX bez montáže také stavební dohled techniky firmy Hoffmann po dobu montáže stavebního systému VELOX

Na vyžádání je možné zajistit dodávku obvodových stěn VELOX s tepelně izolačními vlastnostmi U = 0,14 W/m²K (R = 6,90 m²K/W) i lepšími, vhodnými pro PASIVNÍ DOMY.

Typový projekt*

Tento cenově zvýhodněný projekt je určen zákazníkům, kteří nepožadují žádné stavební úpravy v projektu, dům bude stavěn na vhodném pozemku a uvažují vytápění na plyn. Součástí projektu jsou stavební výkresy včetně statické části a technická zpráva. Dále projekt obsahuje výkresy instalací vody, kanalizace, elektra a topení na plyn včetně technických zpráv a specifikace materiálu s vyvedením přípojek inženýrských sítí 1 m před dům. Zákazník obdrží projektovou dokumentaci v 6-ti vyhotoveních. Typový projekt slouží pro vydání stavebního povolení i pro vlastní realizaci stavby.

Situace stavby se zakreslením napojení na inženýrské sítě v místě stavby, průvodní zprávu a požární zprávu upravené pro daného stavebníka a daný pozemek jsou součástí projektu pro všechny typové domy z nabídky.

Typový projekt neobsahuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který lze na vyžádání objednat.

Typový projekt s úpravami**

Tento projekt je určen zákazníkům, kteří si zvolí typový rodinný dům z nabídky firmy Hoffmann, ale požadují individuální úpravy typového projektu – zrcadlové otočení domu, zvětšení půdorysu nebo naopak zmenšení, vynechání nebo posunutí zdí, změny v rozměrech a tvarech oken, jiný způsob vytápění nebo změnu ostatních instalací. Projekt dále obsahuje osazení do terénu i s přepracováním základů podle místních podmínek, dokumentaci všech upravených instalací včetně jejich napojení na stávající sítě na pozemku i zprávu protipožárního zabezpečení. Projekt s úpravami slouží pro vydání stavebního povolení i pro vlastní realizaci stavby.

Typový projekt s úpravami neobsahuje průkaz energetické náročnosti budovy, který lze na vyžádání objednat.

* V rámci aktuální nabídky Typový projekt s úpravami za 29.000,--Kč je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) součástí tohoto projektu bez navýšení ceny.

Firma Hoffmann si dovoluje upozornit, že projektová dokumentace není samostatně, bez dodávky stavebnice systému VELOX, prodejná.

Aktuální nabídka Typový projekt s úpravami za 29.000,-- Kč platí při podpisu Smlouvy o dílo na dodávku a montáž systému VELOX.

Jak vypočítat celkovou cenu stavby?

Protože celková cena stavby je pro mnohé z vás velmi důležitá, nabízíme vám pár tipů, jak si ji můžete spočítat. 

Prvním pomocníkem ke stanovení výsledné ceny domu ve standardním vybavení je údaj o obestavěném prostoru. Tuto hodnotu, která je v katalogu u každého domu uváděna, je možné orientačně vynásobit částkou cca 4.750,-- Kč (u přízemních domů cca 4.000,-- Kč) při uvažované stavbě na klíč a částkou cca 3.750,-- Kč při uvažované stavbě svépomocí, nebo s postupným zadáváním prací jednotlivým firmám a řemeslníkům. Tento výpočet je třeba považovat za orientační, neboť ceny za obestavěný prostor jsou v různých lokalitách rozdílné. Také platí, že pokud je stavba realizována s převažujícím podílem svépomocných prací, je možné se pohybovat i v nižších relacích.

Pro výslednou cenu stavby je stejně tak důležitá i vaše představa o použitých materiálech pro výstavbu domu, kdy jsou mezi některými stavebními materiály velké cenové rozdíly, které mohou stavbu zlevnit ale i zdražit. Proto už ve fázi výběru domu je vhodné sbírat informace o materiálech, které budete chtít použít na stavbu Vašeho domu od typu oken, druhu střešní krytiny, obkladů, druhu a jakosti podlahových krytin, vybavení koupelen až po zámkovou dlažbu a oplocení.

Ve spolupráci s našimi partnerskými stavebními firmami je možné realizovat stavbu domu z našeho katalogu i na klíč, nebo Vám naše firma může realizovat kompletní hrubou stavbu od základů, přes dodávku a montáž stavebního systému VELOX až po střechu.

Můžete zvolit klasický typový projekt, nebo typový projekt s úpravami, pakliže vám něco nebude vyhovovat.