AKTUÁLNÍ NABÍDKA - TYPOVÝ PROJEKT PASIVNÍCH DOMŮ ZA 39.000,--Kč

Uvažujete-li o stavbě rodinného domu, delší dobu víte z naší reklamy, z naší internetové prezentace, o naší cílevědomé aktivitě ve stavbě domů s nízkou spotřebou energie pro jejich vytápění. Již první, z již více než 2 850 námi postavených domů technologií VELOX, je dům v kategorii domů energeticky úsporných a i nyní po více jak 30 letech, vysoce převyšuje svojí úsporností dnešní standard domů stavěných v ČR.

Naše technologie VELOX umožňuje mnohem snadněji dosáhnout této mimořádné úspornosti oproti většině jiných stavebních systémů. Mimořádně vysoké tepelně izolační vlastnosti a vysoká tepelná setrvačnost betonového jádra stěn jsou toho základním předpokladem. Také vlastní skladby sendvičové konstrukce stěn, návaznosti na stropy a krovy velmi snadno vzduchotěsně řešitelné umožnily představit typové projekty pěti pasivních domů : SPRUCE 20 passive, MAPLE 20 passive, LIME 20 passive, PRIMA passive a MINERVA passive. Pasivní domy přináší mnoho výhod. Nejen levné bydlení, ale k jejich stavbě nemusí být např. přípojka plynu. Náklady na vytápění těchto domů v dnešních cenách el. energie se pohybují okolo 7 tis. Kč za rok.

Naše firma již řadu pasivních domů postavila a informace o nákladech na vytápění není jen teoretická dle výpočtů, ale i daná zkušenostmi z domů, kde se bydlí.

Prohlédněte si ceník s jednotlivými typy pasivních domů. V ceníku  je uvedena cena za dodávku stavebnice systému VELOX a cena příprava projektové dokumentace. Je zde uvedeno také množství betonu, které je potřeba k zabetonování systému.

Typ domu Cena stavebnice Beton v m³ Typový projekt
MINERVA passive 949 700 Kč 47 m³ 75.000,-
PRIMA passive 1 329 400 Kč 63 m³ 75.000,-
MAPLE 20 passive 1 349 500 Kč 61 m³ 75.000,-
SPRUCE 20 passive 1 379 800 Kč 65 m³ 75.000,-
Lime 20 passive 1 379 800 Kč 65 m³ 75.000,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné od 1. 1. 2023

Firma Hoffmann realizuje dodávky stavebního systému po celém území České republiky a Slovenska včetně možnosti montáže stavebního systému VELOX vyškolenými pracovníky firmy. Cena stavebnice neobsahuje cenu betonu. Neobsahuje také cenu montáže, která se liší v závislosti na typu zvoleného domu v rozmezí od 227.000,-- Kč (MINERVA passive) do 299.000,-- Kč (SPRUCE 20 passive) bez DPH.

Dodávka stavebnice systému VELOX obsahuje:

 • obvodové zdi VELOX tloušťky 42 cm (s izolací ze šedého grafitového polystyrenu) s  mimořádnými tepelně izolačními vlastnostmi se součinitelem prostupu tepla U  =  0,14 W/m²K (R = 6,90 m²K/W). (Pozn. - Součástí stavebnice systému VELOX není dodávka ani montáž dodatečné izolace navržené na základě tepelně technických výpočtů pro konkrétní pasivní dům z této nabídky v tloušťce od 80 do 100 mm)
 • vnitřní nosné zdi VELOX tloušťky 22 cm
 • stropní konstrukci VELOX nad prvním nadzemním podlažím (MINERVA passive) a nad prvním a druhým nadzemním podlažím (PRIMA passive, MAPLE 20 passive, SPRUCE 20 passive, LIME 20 passive) zhotovenou na míru
 • ocelové distanční spony
 • kovové stěnové nosníky
 • kompletní výztuž do stropů, překladů, průvlaků a věnců včetně dopravy na stavbu
 • dopravu stavebního systému VELOX na stavbu
 • stavební dohled techniky firmy Hoffmann po dobu montáže stavebního systému VELOX

Typový projekt pasivního domu

Součástí projektu jsou:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Řešení protipožární bezpečnosti
 • Dokumentace stavebních objektů
 • Architektonické a stavební řešení
 • Statika
 • Zařízení zdravotně technických instalací
 • Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla
 • Elektroinstalace
 • Vyvedení přípojek inženýrských sítí je ukončeno na hranici základové desky

Dům je navržen tak, aby bylo možno teplovzdušné vytápění s rekuperací použít i u domů, které budou stavěny i v oblastech s nižší venkovní výpočtovou teplotou.

Zákazník obdrží projektovou dokumentaci v 6-ti vyhotoveních. Typový projekt slouží pro vydání stavebního povolení i pro vlastní realizaci stavby.

Firma Hoffmann si dovoluje upozornit, že projektová dokumentace není samostatně, bez dodávky stavebnice systému VELOX, prodejná.

Aktuální nabídka Typový projekt pasivních domů za 39.000,-- Kč platí při podpisu Smlouvy o dílo na dodávku a montáž systému VELOX.

Náš web staví na cookies

Abychom věděli, jak to na našem webu žije a co přesně vás zajímá, používáme soubory cookies. Jejich odsouhlasením nám pomůžete postavit web s pevnými základy. Zároveň nám cookies umožní neobtěžovat vás reklamou, o kterou nestojíte. Více o cookies

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více o cookies