Upravit stránku
V průběhu listopadu a počátku prosince jsme realizovali polyfunkční dům v centru Rožnova p. Radhoštěm. Požadavkem investora byla konstrukce o malé tloušťce (320mm) a dostatečném tepelném odporu pro tento druh stavby (R= 3,83 m2K/W), tak aby plocha k pronájmu byla co největší. Tato stavba neměla žádnou vnitřní nosnou konstrukci a všechny stropní konstrukce byly vyneseny středovým sloupem a na něj osazenými skrytými ocelovými průvlaky.
Složité bylo rozněž vynesení stropní konstrukce nad velkými okenními otvory do oblouku. Vodorovná výztuž byla osazována v délce 12m v kuse a navíc ohnutá do poloměru 5m.