Upravit stránku

AKTUÁLNÍ NABÍDKA - TYPOVÝ PROJEKT PASIVNÍCH DOMŮ ZA 39.000,--Kč

Prohlédněte si ceník s jednotlivými typy pasivních domů. V ceníku  je uvedena cena za dodávku stavebnice systému VELOX a cena příprava projektové dokumentace. Je zde uvedeno také množství betonu, které je potřeba k zabetonování systému.

Typ domuCena stavebniceBeton v m³Typový projekt
MINERVA passive503.780,-47 m³65.000,-
PRIMA passive699.950,-63 m³65.000,-
MAPLE 20 passive709.500,-61 m³65.000,-
SPRUCE 20 passive739.400,-65 m³65.000,-
Lime 20 passive

735.500,-

65 m³65.000,-

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA - TYPOVÝ PROJEKT PASIVNÍCH DOMŮ ZA 39.000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné do 31.12.2017

Dodávky stavebního systému VELOX realizujeme po celém území České republiky a Slovenska včetně možnosti montáže stavebního systému VELOX vyškolenými pracovníky firmy. Cena stavebnice neobsahuje cenu betonu. Neobsahuje také cenu montáže, která se liší v závislosti na typu zvoleného domu v rozmezí od 146.690 Kč (MINERVA passive) do 219.500 Kč (SPRUCE 20 passive) bez DPH.

Dodávka stavebnice systému VELOX obsahuje:

 • obvodové zdi VELOX tloušťky 42 cm (s izolací ze šedého grafitového polystyrenu) s  mimořádnými tepelně izolačními vlastnostmi se součinitelem prostupu tepla U  =  0,14 W/m²K (R = 6,96 m²K/W). (Pozn. - Součástí stavebnice systému VELOX není dodávka ani montáž dodatečné izolace navržené na základě tepelně technických výpočtů pro konkrétní pasivní dům z této nabídky v tloušťce od 80 do 100 mm)
 • vnitřní nosné zdi VELOX tloušťky 22 cm
 • stropní konstrukci VELOX nad prvním nadzemním podlažím (MINERVA passive) a nad prvním a druhým nadzemním podlažím (PRIMA passive, MAPLE 20 passive, SPRUCE 20 passive) zhotovenou na míru
 • ocelové distanční spony
 • kovové stěnové nosníky
 • kompletní výztuž do stropů, překladů, průvlaků a věnců včetně dopravy na stavbu
 • dopravu stavebního systému VELOX na stavbu
 • stavební dohled techniky firmy Hoffmann po dobu montáže stavebního systému VELOX

Typový projekt pasivního domu

Součástí projektu jsou:

 • Vyvedení přípojek inženýrských sítí je ukončeno na hranici základové desky.Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Řešení protipožární bezpečnosti
 • Dokumentace stavebních objektů
 • Architektonické a stavební řešení
 • Statika
 • Zařízení zdravotně technických instalací
 • Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla
 • Elektroinstalace

Dům je navržen tak, aby bylo možno teplovzdušné vytápění s rekuperací použít i u domů, které budou stavěny i v oblastech s nižší venkovní výpočtovou teplotou.

Zákazník obdrží projektovou dokumentaci v 6-ti vyhotoveních. Typový projekt slouží pro vydání stavebního povolení i pro vlastní realizaci stavby.

Firma Hoffmann si dovoluje upozornit, že projektová dokumentace není samostatně, bez dodávky stavebnice systému VELOX, prodejná.

Aktuální nabídka Typový projekt pasivních domů za 39.000,-- Kč platí při podpisu Smlouvy o dílo na dodávku a montáž systému VELOX.